Ny bekendtgørelse om KLS systemer pr. 1. juli 2017

Ny bekendtgørelse om KLS systemer pr. 1. juli 2017

Bekendtgørelsen lægger op til forenklinger på flere områder, blandt andet er der sket ændringer i forhold til kravene om intern efterprøvning og kravet om myndighedsregler.

Så det er en rigtig god idé at få opdateret virksomhedens KLS system.

Jeg kan hjælpe dig med at lave et mere enkelt og overskueligt KLS system, der lever op til de nye krav, hvor vi sammen tager udgangspunkt i, hvordan hverdagen er i lige netop din virksomhed.

Det gør vi ved at tilpasse systemet til den måde I gør tingene på i dag og bruger de skemaer og procedurer I allerede anvender så meget som muligt.

 

Elementer i kvalitetsledelsessystemet pr. 1 juli 2017

Virksomhedens ledelse har ansvaret for, at kvalitetsledelsessystemet er implementeret og løbende efterprøves af en kontrolinstans. Kvalitetsledelsessystemet har til formål at sikre, at installationer på området for henholdsvis el, vand og afløb, gas og kloak udføres og serviceres korrekt i henhold til gældende lovgivning. Virksomheden skal have tilknyttet en fagligt ansvarlig person med de nødvendige faglige kompetencer i forhold til forretningsområdet.

Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet beskrive:

1) Virksomhedens data – CVR-oplysninger mv.

2) Virksomhedens organisationsplan.

3) Virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold og beføjelser.

4) Forretningsområdet inden for autorisationsområdet eller inden for gasområdet, der er omfattet af virksomhedsgodkendelsen.

5) Bemanding af opgaverne, instruktion af medarbejderne, tilsyn og         slutkontrol.

6) Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet.

7) Forbedringsaktiviteter ved afvigelser i det udførte autorisationskrævende arbejde eller arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet opbevare:

1) Dokumentation for udført slutkontrol med identifikation af installationen, hvem der udførte installationen, hvem der udførte slutkontrollen, dato for udførelse og resultatet af slutkontrollen.

2) Dokumentation for udført tilsyn i overensstemmelse med beskrivelsen, jf. punkt I, nr. 5.

3) Ved arbejde udført af kabelmontør eller rørmontør uden for virksomheden skal der opbevares dokumentation for hvem, der har udført arbejdet, at den pågældende har gennemført et kursus eller en uddannelse godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og at arbejdet er udført efter gældende regler.

4) Ledelsens evaluering i forhold til afvigelser.

5) Rapporter til dokumentation af:

a) Forbedringsaktiviteter, der er foretaget for at undgå, at konkrete afvigelser sker igen.

b) Overholdelse af prøvningsintervaller for prøve- og måleudstyr, der er nødvendige for sikker etablering, drift og vedligeholdelse af installationer.

c) Kontrolinstansens efterprøvninger af kvalitetsledelsessystemet og virksomhedens forbedringsaktiviteter og opfølgning på anmærkninger.

d) Aftaler om indlejning af personale fra anden virksomhed.