Kvalitestsstyring

Har du allerede et godkendt KS/SKS system?

Hvis du har et godkendt KS eller SKS system vil det i de fleste tilfælde leve op til de nye krav. Men jeg anbefaler, at systemet tilpasses de nye regler.

Det giver god mening for din virksomhed, da kravene til KLS systemet er mindre.

Et godkendt KLS system hvad indebærer det?

Det indebærer at:
• I er tilknyttet en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans.
• I har lavet et KLS system.
• Kontrolinstansen har godkendt selve KLS systemet.
• Kontrolinstansen har været på kontrolbesøg hos jer og har godkendt, at KLS systemet efterleves i praksis.

Det er her jeg kan hjælpe.

Jeg har mere end 17 års erfaring med at udvikle, implementere og vedligeholde kvalitetsstyringssystemer. Jeg har altid lagt stor vægt på at sikre, at systemet er let at bruge i praksis og hvad der er mindst lige så vigtigt, at der følger en god instruktion med til brugerne.

Med øje for det simple tilbyder jeg

At lave et simpelt KLS system, der først og fremmest lever op til din virksomheds krav, er praktisk anvendeligt
og som giver din virksomhed værdi samtidig med at det efterlever lovkravene.

Lovgivningen

Den 2. juni 2014 trådte den nye lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet i kraft.

Det betyder, at alle autoriserede virksomheder på el, vvs og kloak området skal have et godkendt KLS system.

Virksomheder der udfører F-gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v. inden den 2. juni 2016, skal opfylde kravet om et godkendt KLS system.

Læs mere om kravene til KLS systemet her i Bekendtgørelsen 629 om kvalitetsledelsessystemer.

KLS systemet

Et kvalitetsledelses-system er først og fremmest et værktøj der kan hjælpe din virksomhed til at sikre den kvalitet, som den du ønsker at levere til dine kunder.

Så hvorfor ikke udnytte alle mulighederne i systemet, når nu du skal anvende det.

Det kan du få ud systemet:
• Bedre opsamling af evt. fejl.
• Forbedret kundeservice.
• Konstruktiv opfølgning på montørerne.
• Minimering af genudkald (gratis arbejde).

KLS systemet er blot en samling papirer, der beskriver hvordan vi vil sikre den kvalitet, virksomheden ønsker at levere dette med beskrivelser af, hvordan vi vil gøre det og med skemaer til at dokumentere, at vi rent faktisk gør det vi skriver.